Entre tothom Mallorca

Icona de Processos normatius

Processos normatius

Ajuda sobre processos normatius

En compliment de l’article 133 de la Llei 39/2015, participació dels ciutadans en el procediment de elaboració de normes amb rang de Llei i reglaments, des del Departament de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca es du a terme aquesta consulta pública en relació a la revisió del Pla especial d'Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec.

Dates clau

Propostes

06 Aug 2018 - 20 Aug 2018

Ajuda sobre processos normatius

La llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga a les administracions a exposar públicament qualsevol normativa que s’hagi d’aprovar.

En aquest apartat com a ciutadania podeu fer les aportacions sobre qualsevol normativa que hi trobareu.

Com ajuntaments, si no disposau de cap eina digital pròpia per fer-ho, ens podeu fer arribar la normativa que vulgueu exposar públicament.

Per poder fer aportacions vos heu de registrar a Entre tothom Mallorca. Es faran arribar les aportacions a l’àrea del Consell o Ajuntament corresponent per si ho volen incorporar a la redacció final del document.